Pojišťovací makléřství VAFIS s.r.o. vzniklo v roce 2007 a je  zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 15173 a je na základě registrace u ČNB - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. - zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v platném znění, oprávněna k provádění zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti pojišťovnictví.

Pojišťovací makléřství VAFIS s.r.o. je česká společnost zabývající se konzultační a poradenskou činností v oblasti pojištění průmyslu, obchodu, služeb a občanského pojištění. Naše služby jsou využívány mnoha významnými zákazníky působícími ve všech oblastech průmyslové a obchodní činnosti vč. energetiky, stavebnictví, lehkého průmyslu, dopravy, médií apod. Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracujeme s celým spektrem pojišťoven, působících na českém trhu, dokážeme poskytovat svým klientům vyčerpávající a vždy aktuální informace o možnostech pojištění a na základě porovnání a vyhodnocování produktů nabízených pojišťovnami doporučit klientům nejvhodnější a nejvýhodnější kombinace těchto produktů s ohledem na jejich specifické potřeby. Nabízíme profesionální jednání s rychlým přístupem v řešení vzniklých situací.

Svým klientům zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí poj. rizik atd. Za vysokou profesionalitu při provádění všech výše uvedených činností ručíme svým klientům nejen vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi i vlastním pojištěním profesní odpovědnosti.

Naše společnost vždy stojí na straně klienta a hájí jeho zájmy. Naše služby jsou při zachování Vaší plné rozhodovací pravomoci zcela bezplatné.

Cílem naší práce je spokojenost a důvěra našich klientů, proto veškeré nabídky provádíme ve spolupráci s Vámi. Jde nám především o pochopení ze strany klienta, že pojištění shledává výhodným pro sebe nebo svoji společnost.